Những bộ số trong lô đề nói đơn giản chính là một dàn số bao gồm 2 chữ số hay đi cùng nhau

Những bộ số trong lô đề nói đơn giản chính là một dàn số bao gồm 2 chữ số hay đi cùng nhau